6 Nisan 2019, Cumartesi

08:00-08:05

Açılış

Dr. Muhlis Cem Ar

08:00-08:05

Açılış

Dr. Can Boğa

08:30-09:20

Allo KHN Endikasyonları-Akraba Dışı ve Haplo Nakiller
Erişkin: Dr. Filiz Vural
Çocuk: Dr. Savaş Kansoy

 

09:30-10:00

GVHD Profilaksi Yöntemleri (İnvitro Hariç):

Dr. Savaş Kansoy

10:15-10:45

Katater / Katater Komplikasyonları:

Dr. Filiz Vural

11:00-11:30

Haplo KHN'de Kök Hücre İşlenmesi:

Dr. Musa Karakükçü

11:45-12:15

Haploidentik Nakilde Uygun Donör Seçimi :

Dr. İnci Alacacıoğlu

13:15-13:45

GvHD ve VOD dışı erken nakil komplikasyonları (Engraftman sendromu, kapiller kaçak vb):

Dr. Nur Soyer

14:00-14:30

Akut GVHD Tedavisi / Steroid Refrakter Akut GVHD yaklaşım:

Dr. Güner Hayri Özsan

14:45-15:15

Kronik GVHD Tedavisi:

Dr. Serap Aksoylar

15:30-16:00

Kök Hücre Nakillerinde Kan Grubu Uyumuna Göre Yaklaşım:

Dr. Seçkin Çağırgan

16:15-16:45

Anti Mikrobiyel Profilaksi: Hazırlık, Nakil Sonrası:

Dr. Gürhan Kadıköylü

17:00-17:30

Kök Hücre Nakilllerinde Kan Grubu Uyumuna Göre Yaklaşım:

Dr. Fatih Demirkan

17:45-18:15

SOS/VOD Tanı- Tedavi:

Dr. Şebnem Yılmaz